Kompensacja emisji dwutlenku węgla i uzyskanie neutralności węglowej

Jednostki emisji dwutlenku węgla zawsze będą stanowić część holistycznej strategii zarządzania emisją dwutlenku węgla i mogą być wykorzystane do zmniejszenia śladu węglowego.

Ogólnie przyjmuje się, że długoterminowe rozwiązanie problemu zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia leży w przejściu do czystej i odnawialnej energii. Uznaje się również, że całkowite poleganie na tym podejściu będzie trwało zbyt długo i doprowadzi do katastrofalnych zmian klimatycznych przewidywanych przez naukę.
Jeżeli przedsiębiorstwa nie będą miały dostępu do odnawialnych źródeł energii, łagodzenie skutków globalnego ocieplenia poprzez efektywność energetyczną i optymalizację procesów nie doprowadzi do osiągnięcia celu, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. W krótkiej perspektywie czasowej, aby zrekompensować emisję dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwa, można wykorzystać offset węglowy. Osiąga się to poprzez zakup równoważnego certyfikatu redukcji emisji dwutlenku węgla w celu zrównoważenia emisji przedsiębiorstwa. Ponieważ zmiany klimatyczne są problemem globalnym, offset węglowy zakupiony z dowolnego weryfikowalnego źródła, niezależnie od lokalizacji, może być wykorzystany do uczynienia emisji organizacji neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Proces ten polega na obliczeniu całkowitej ilości emisji dwutlenku węgla (CO2e) w kilogramach lub tonach, czyli obliczeniu śladu węglowego. Następnie kupuje się równoważną ilość jednostek redukcji emisji dwutlenku węgla od uznanych projektów redukcji emisji, aby zrównoważyć te emisje.

Nasza propozycja wartości. KS Doradztwo Biznesowe Krzysztof Starzyk pomaga w podróży do stania się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, chociaż zdecydowanie zachęcamy do pragmatycznego podejścia do pomiaru, redukcji, a następnie kompensacji. Pomagamy Państwu zrozumieć ryzyko poprzez pomiar emisji dwutlenku węgla, a następnie proponujemy alternatywne rozwiązania i strategie redukcji, z których jedną jest zakup offsetu.

Nasi dostawcy offsetów wzbudzają zaufanie dzięki uznanym na całym świecie programom offsetów węglowych. Certyfikowane i weryfikowalne kredyty z tytułu kompensacji emisji dwutlenku węgla mają formę gwarantowanych i identyfikowalnych certyfikatów.
Są one powiązane za pomocą numeru seryjnego z makro certyfikatami redukcji emisji lub energii odnawialnej, poprzez uznany rejestr. Przykłady projektów offsetowych w zakresie redukcji emisji mogą obejmować wytwarzanie energii odnawialnej, ponowne zalesianie i unikanie wylesiania, zwiększanie biomasy i zatrzymywanie węgla w glebie.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc w Twojej podróży w kierunku neutralności węglowej.