Środowisko i klimat muszą być w pełni chronione. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy otworzymy się na zrównoważone życie.

Środowisko i klimat muszą być w pełni chronione. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy otworzymy się na zrównoważone życie. Jeśli nie postrzegam ochrony środowiska i klimatu w szerszym kontekście, to zdecydowanie nie doceniamy pilności własnych działań.

Nie ma prawie żadnego aspektu współczesnego życia, który nie byłby dotknięty aktualnymi problemami, przed którymi stoi środowisko. Gdy dowiadujemy się więcej o tym, jak ludzkie zachowanie szkodzi planecie, tworzymy nowe sposoby edukacji, refleksji i innowacji. Poznaj kilkadziesiąt zasobów godnych uwagi zasobów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Narzędzie księgowe do pomiaru emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Protokół dotyczący gazów cieplarnianych (GHG)

* PAS 2080 - zarządzanie węglem w infrastrukturze

http://greenbuildingencyclopaedia.uk/wp-content/uploads/2016/05/Guidance-Document-for-PAS2080_vFinal.pdf

* Klimat i odporność. Budowanie zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości.

https://www.icf.com/work/climate

*Informacje o WKP: wpływ produktu na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę na przestrzeni jego cyklu życia.

UNEP i SETAC Life Cycle Initiative: