O firmie

Dr inż. Krzysztof Starzyk zajmuję się zrównoważonym rozwojem, bilansowaniem gazów cieplarnianych, obliczaniem śladu węglowego i redukcją emisji dwutlenku węgla w środowisku przemysłowym. Jest doktorem nauk technicznych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, absolwentem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych oraz Wydziału Zarządzania AGH Kraków, absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, biegłym sądowym z zakresu kopalń odkrywkowych, maszyn i urządzeń w przemyśle wydobywczym, budownictwa ogólnego, ochrony środowiska oraz BHP.

Jest członkiem Rady Programowej największej w środkowej Europie Konferencji DNI BETONU Stowarzyszenia Producentów Cementu w Polsce. Wdraża projekty niskoemisyjnych produktów branży cementowej, betonu oraz prefabrykacji betonowej oparte na materiałach wulkanicznych w zrównoważonym budownictwie. Zrealizował wiele projekt obliczenia śladu węglowego firm i organizacji oraz produktów min. dla CHRYSO POLSKA Sp. z o.o., Eurobent Sp. z o.o. i ROSTI Sp. z o.o., BUDOKRUSZ S.A. Prowadzi nowe projekty oraz realizuję szkolenia w zakresie obliczania śladu węglowego dla różnych branż w Polsce.

Od 2017 roku Krzysztof Starzyk wkroczył na ścieżkę niezależnego eksperta, angażując się, we wszystkie kwestie, które poruszają się wokół bilansowania gazów cieplarnianych(GHG), obliczania śladu węglowego i opracowywanie projektów redukcji emisji GHG oraz prowadzenia firm w proces neutralności klimatycznej. Przez zdobyte wieloletnie i bezpośrednie doświadczenia oferuje swoją pomoc szerokiemu gronu organizacji, firm i przedsiębiorstw w realizacji projektów obliczania i ograniczania ich śladu węglowego dostosowanego do konkretnych potrzeb i gwarantując swoim klientom wysoki poziom jakości.
Krzysztof Starzyk oferuje: doradztwo w zakresie bilansowania emisji gazów cieplarnianych, obliczania śladu węglowego organizacji i produktów, tworzenia planów ich redukcji w czasie, oszczędzania kosztów oraz wsparcia w dochodzeniu do neutralności klimatycznej poprzez certyfikowane projekty offsetowe.

Dodatkowe usługi.

Biegły sądowy.
dr inż. Krzysztof Starzyk jest biegłym sądowym z zakresu kopalń odkrywkowych, maszyn i urządzeń w przemyśle wydobywczym, budownictwa ogólnego, ochrony środowiska oraz BHP.

REWORKED - Monika Starzyk
Konsultacje indywidulane dla menadżerów w zakresie wykorzystania CliftonStrenghts® w praktyce zawodowej.
https://www.linkedin.com/in/monikastarzyk/