Dlaczego wybrać KS Doradztwo Biznesowe Krzysztof Starzyk do zarządzania emisjami GHG?

Usługi zarządzania emisjami GHG oferowane przez KS Doradztwo Biznesowe Krzysztof Starzyk zapewniają wiedzę i zasoby umożliwiające agregowanie, obliczanie i śledzenie emisji dwutlenku węgla rok po roku.
Jako analityk emisji GHG pomagam klientom poruszać się w skomplikowanym systemie rozliczania emisji dwutlenku węgla, dostarczając narzędzia, raporty i wiedzę specjalistyczną, które umożliwiają uzyskanie kompleksowego obrazu emisji GHG. Ten niezbędny fundament danych dotyczących emisji umożliwia firmom opracowanie raportów zrównoważonego rozwoju, ocenę decyzji dotyczących energii odnawialnej, określenie celów, oszacowanie wpływu ceny węgla i wiele innych.

Dr inż. Krzysztof Starzyk  jest niezależnym  i uznanym ekspertem z bogatym doświadczeniem na rynku zarządzania i raportowania emisji dwutlenku węgla, zapewniającym wiarygodność i doświadczenie w obliczaniu śladu węglowego organizacji i produktu. Współpracuje z firmami, pomagając im w skutecznym mierzeniu, zarządzaniu i zmniejszaniu śladu węglowego ich organizacji oraz produktów z uzyskaniem certyfikatu neutralności klimatycznej włącznie.

Zajmuję się zrównoważonym rozwojem, bilansowaniem gazów cieplarnianych, obliczaniem śladu węglowego i redukcją emisji dwutlenku węgla w środowisku przemysłowym, miast, ośrodków naukowych i kultury.
Jest doktorem nauk technicznych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, absolwentem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych oraz Wydziału Zarządzania AGH Kraków, absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, biegłym sądowym z zakresu kopalń odkrywkowych, maszyn i urządzeń w przemyśle wydobywczym, budownictwa ogólnego, ochrony środowiska oraz BHP. Jest członkiem Rady Programowej największej w środkowej Europie Konferencji DNI BETONU Stowarzyszenia Producentów Cementu w Polsce. Wdraża projekty nisko emisyjnych produktów branży cementowej, betonu oraz prefabrykacji betonowej oparte na materiałach wulkanicznych w zrównoważonym budownictwie.
Zrealizował kilkanaście projektów obliczenia śladu węglowego zakładu produkcyjnego oraz produktów min, dla tak uznanych firm jak: CHRYSTO POLSKA(chemia budowlana), ROSTI POLAND(przetwórstwo tworzyw sztucznych), EUROBENT(maty bentonitowe i cementowe) oraz KRAUS FOLIE( folie do produktów spożywczych), BUDOKRUSZ (beton i galanteria betonowa). Prowadzi nowe projekty oraz realizuję szkolenia w zakresie obliczania śladu węglowego dla różnych branż w Polsce.