Mierz Zarządzaj Redukuj. Czym jest zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych (GHG)?

Czy strategia zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (GHG) w Twojej firmie przyczynia się do rozwoju działalności, czy też jej brak hamuje Cię?

Zmieniające się oczekiwania interesariuszy i klientów sprawiają, że dla firm ważniejsze niż kiedykolwiek jest korzystanie z usług zarządzania emisjami GHG w celu wykazania swojego zaangażowania w ich redukcję i dokładnego ujawniania danych dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG).

Sprostanie tym wyzwaniom wymaga ogromnego nakładu czasu i zasobów, szczególnie jeśli firma posiada duże, zróżnicowane geograficznie portfolio.

Ślad węglowy to ilość emisji gazów cieplarnianych(GHG), jaką Państwa organizacja emituje do środowiska. Długoterminowy plan zarządzania emisją GHG zapewnia organizacji udokumentowaną strategię i mapę drogową, która pomoże przygotować się na fizyczne i ekonomiczne ryzyko zmian klimatycznych. Zarządzanie energią, odpadami i emisjami GHG idzie w parze.

Energia i odpady, jako istotne czynniki przyczyniające się do emisji z zakresu 1, 2 i 3, są odpowiedzialne za znaczną ilość dwutlenku węgla w naszej atmosferze. Gromadząc i analizując kompletne, dokładne dane dotyczące zużycia energii i odpadów w organizacji, można zacząć lepiej rozumieć swój ślad węglowy.

Dane te będą wykorzystywane do długoterminowego planowania, jak również rocznego raportowania i ujawniania.