Doradztwo z zakresie podatku węglowego

Czy rozumiesz swoje narażenie na ryzyko związane z podatkiem węglowym?

EU planuje wprowadzić podatek węglowy dla kolejnych branż min. transportowej i budowlanej.
Celem tego opodatkowania jest wspieranie zobowiązania EU do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r.

Co to jest podatek węglowy?

Mówiąc najprościej, podatek węglowy nakłada na firmy i osoby fizyczne podatek od emisji gazów cieplarnianych. Emisje mogą pochodzić z różnych źródeł, ale większość emisji powstaje w wyniku zużycia paliw w transporcie i produkcji energii elektrycznej. Aby spojrzeć na to z perspektywy czasu, około jednego kilograma dwutlenku węgla jest emitowane na każdą kilowatogodzinę energii wytwarzanej w Polsce. Wynikiem tego jest fakt, że coraz ważniejsze staje się osiągnięcie efektywności energetycznej i obniżenie zużycia energii.

Podatek węglowy ma na celu zachęcenie firm, przedsiębiorstw i osób prywatnych do zmiany zachowań i wzorców konsumpcji oraz zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Podatek węglowy stymuluje również inwestycje w technologie alternatywne, ponieważ mogą one konkurować na bardziej wyrównanych warunkach.

Ważne jest, aby firmy rozumiały swoją ekspozycję na ryzyko związane z podatkiem węglowym, ponieważ skutki finansowe mogą być znaczące. Oferujemy różne opcje konsultingowe w tym celu, aby pomóc w ilościowym określeniu ryzyka.
Skontaktuj się z nami jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zbliżającego się podatku węglowego.
Możemy pomóc Ci w zrozumieniu Twojego narażenia na ryzyko i wspólnie z Tobą opracować strategię minimalizacji tego ryzyka.