Edukacja ekologiczna i usługi informacyjne

Niezależnie od tego, czy chcą Państwo upoważnić wewnętrzny personel do podjęcia się pomiaru i raportowania emisji gazów cieplarnianych, czy też chcą Państwo jedynie przeprowadzić szkolenie na temat zmian klimatycznych na comiesięcznym spotkaniu z pracownikami, mamy dla Państwa odpowiednie rozwiązania. Nasza edukacja w zakresie świadomości emisji zapewnia krótkie i przejrzyste prezentacje na temat globalnego ocieplenia, zmian klimatycznych i wpływu naszych działań w celu przekazania pracownikom wymaganej wiedzy, aby pobudzić zmianę zachowań.

Świadomość węgla i środowiska.
Wszystkie zielone inicjatywy muszą zaczynać się od edukacji i świadomości na temat gazów cieplarnianych, naszego wpływu i problemów, z jakimi mamy do czynienia w związku z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi.
Jednak każda organizacja różni się pod względem branży i działalności operacyjnej. Dlatego dostosowujemy nasze sesje szkoleniowe tak, aby oferowały istotne i pragmatyczne spostrzeżenia.
Nasze sesje mogą być krótkimi prezentacjami skierowanymi do wszystkich pracowników lub dłuższymi, bardziej kompleksowymi sesjami skierowanymi do różnych szczebli organizacji.
Edukacja pracowników na temat wpływu ich działań i umożliwienie im wprowadzania zmian w codziennym środowisku pracy może stanowić istotną wartość dodaną do inicjatyw związanych z redukcją emisji i ograniczania śladu węglowego firmy.

Oferujemy również sesje uświadamiające dla kadry kierowniczej, które są bardziej kompleksowe i skierowane do osób na poziomie strategicznym, a ich celem jest uzyskanie akceptacji i zaangażowania w decyzję organizacji o przyjęciu zrównoważonego rozwoju środowiskowego oraz zbadanie możliwości i ryzyka związanego z przyjęciem strategii niskoemisyjnej.
Omawiane tematy obejmują czynniki napędzające, polityczny i ekonomiczny kontekst biznesu, wytyczne dotyczące ładu korporacyjnego i najlepsze praktyki oraz wszelkie istotne informacje branżowe.